ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2017, εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (www.hrt.org.gr).

Η παραπάνω εκπαίδευση – η οποία είναι πιστοποιημένη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – διεξήχθη στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής μας συνεισφοράς απέναντι στον συνάνθρωπο – στον κάθε μας εργαζόμενο μέσα στην επιχείρηση, καθώς και στον καθένα που χρήζει άμεσης βοήθειας έξω από αυτήν.

Την άριστη εκπαίδευση που έγινε από τα δύο στελέχη της Ε. Ο. Δ. παρακολούθησαν επτά εργαζόμενοι από όλα τα Τμήματα της επιχείρησής μας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφού αφορούσε το υπέρτατο αγαθό – την ίδια την ζωή.